Skôr ako si začnete vyberať z ponuky projektorov je dobré mať predstavu o jeho plánovanom využití:

 • chcete projektor využívať ako prenosné alebo fixne namontované zariadenie
 • účelom bude skôr pasívny výklad učiva vo forme prezentácie alebo interaktívna výuka pri tabuli
 • aké sú svetelné podmienky v miestnosti (napr. možnosť zatienenia)
 • aké sú Vaše finančné možnosti

Od toho sa odvíjajú ďalšie dôležité parametre, ktoré ovplyvnia voľbu toho správneho projektora pre Vašu potrebu.


Ako zvoliť vhodnú projekčnú vzdialenosť ?

Projekčná vzdialenosť je jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere projektoru. V princípe ide o údaj z akej vzdialenosti projektora od premietacej plochy dosiahnete požadovanú veľkosť obrazu. Aktuálne sú na trhu tri typy projektorov:
 • klasické projektory (82" obraz zo vzdialenosti viac ako 1,5m, resp. pomer nad 0,75)
 • projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou (82" obraz zo vzdialenosti cca 1m, resp. pomer okolo 0,5)
 • projektory s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou (82" obraz zo vzdialenosti cca 0,5m, resp. pomer okolo 0,25) 
Klasické projektory sú vhodné ako prenosné zariadenia alebo projektory montované na strop. Neprekážajú priamo pred tabuľou a je možné ich umiestniť napr. na lavicu alebo stojan. Sú však vhodné najmä pre pasívne prezentácie alebo premietanie filmov. Pri premietaní vyžadujú pred sebou voľný priestor a pri výklade si budete cloniť. Sú cenovo pomerne výhodné, ale ako projektor pre interaktívnu výuku ich nedoporučujeme. V prípade, že taký projektor už vlastníte, jeho použite je samozreme možné.

Projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou
(tzv. ShortThrow = ST) boli ešte donedávna najlepším riešením pre interaktívnu výuku. Vďaka menšej vzdialenosti od projekčnej plochy a montáži na konzolu zo steny za tabuľou, dochádza k menšiemu tieneniu aj oslňovaniu (svetlo sa odráža viac smerom nadol, nie do očí). Dnes je ich cena pomerne prístupná a predstavujú tak prijateľnú voľbu pre plnehodnotnú interaktívnu výuku.

Projektory s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou (tzv. UltraShortThrow = UST) sú hitom poslednej doby a boli špeciálne vyvinuté práve pre interaktívnu výuku. Vďaka skutočne malej vzdialenosti od premietacej plochy (do 50cm od steny) sú ideálne pre montáž na konzolu za tabuľou. Takmer úplne eliminujú tienenie si rukou pri písaní na tabuľu a oslňovanie. Naopak sú menej vhodné ako mobilné zariadenie pre prezentácie, pri ktorých chcete na tabuli pracovať (projektor je príliš blízko a zavadzia).

Pri výbere typu projektora je potrebné vziať do úvahy, že využívanie interaktívnej tabule je pomerne intenzívne a preto ergonómia (tienenie, oslepovanie) je skutočne dôležitým faktorom. Preto voľba čo najkratšej projekčnej vzdialenosti by mala byť najvyšia priorita.

Pozn.: Pri výbere sa neriadte názvami ani skratkami. Keďže neexistuje jednoznačná hranica medzi krátkou a ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, tieto pojmy často zamieňajú. Jednoznačným kritériom by mal byť údaj o pomere projekčnej vzdialenosti k veľkosti obrazu (ratio), ktorý každý výrobca uvádza ( ~0,25= ultrakrátke, ~0,5= krátke, nad 0,7=klasické).

Porovnanie použitia projektora s krátkou a ultrakrátkou projekciou.   
Porovnanie použitia projektora s krátkou a ultrakrátkou projekciou.

Aké rozlíšenie zvoliť?

Aj keď je tomuto parametru často venovaná najväčšia pozornosť, výber je potrebné podriadiť plánovanému využitiu.
Výrobcovia často ponúkajú mnoho riešení, názvov označení a skratiek a tak sa ponuka môže zdať neprehľadnou. V zásade sú však dôležité najmä dva nasledujúce parametre:
 1. stranový pomer (4:3 alebo 16:9)
 2. rozlíšenie (počet zobrazovaných bodov vo vodorovnom a zvislom smere) a uvádza sa buď číselne alebo zaužívanou skratkou
SVGA 800x600 px Toto najnižšie rozlíšenie už ťažko doporučiť a za podobnú cenu je dnes možné zakúpiť kvalitnejší projektor
XGA 1024x768 px Štandardné rozlíšenie, ktoré sa hodí na bežné prezentácie alebo na premietanie filmov na klasickú tabuľu (4:3)
WXGA 1280x800 px Podobné rozlíšenie ako predchádzajúce, ale vhodné najmä pre širokouhlé plátno alebo tabuľu (16:9)
SXRD 1920x1080 px
Je určene pre systémy domáceho kina. Poskytuje najvyššiu možnú kvalitu pre HD filmy.

Zatiaľ čo WXGA (1280x800) projektor je možné prepnúť do režimu 4:3 pri zachovaní kvality projekcie, projektor typu XGA zvyčajne širokouhlý mód nepodporuje alebo je na úkor kvality projekcie.
Je vhodné zvoliť typ projektora podľa typu tabule. Väčšina dodávaných tabulí je v pomere 4:3, ak nie je uvedené inak.

Akú technológiu zvoliť?

Modernými zobrazovacími technológiami sú najmä DLP od firmy Texas Instruments a LCD od firmy Epson. Polemík okolo vhodnosti či nevhodnosti tej ktorej z nich je nespočetne veľa, možno viac ako je skutočne reálny rozdiel v bežnej praxi a preto pre všeobecný prehľad uvádzame aspoň základný zoznam kladov a záporov. Výber si už musí zvážiť každý sám:

výhody
zápory
LCD
- sýtejšie farby
- menšia spotreba
- menšie zahrievanie
- zvyčajne tichšie
- horší kontrast
- viditeľnejšie pixely
- "viac šedivá" čierna farba
DLP
- kvalitnejšie prehrávane filmov
- menšie rozmery projektorov
- realistické zobrazenie čiernej
- vyšší kontrast a lepšia čitateľnosť
- vyžadujú vyšší svetelný výkon
- mierne horšie farebné podanie

Akú úroveň svietivosti zvoliť?

Záleží predovšetkým na tom aká je miestnosť, v ktorej chceme projektor používať. Kvalita premietaného obrazu zavisí od rozmerov a svetlosti miestnosti, ale aj od rozmerov premietaného obrazu. Hodnota jasu sa pri projektoroch udáva v jednotkách ANSI lumenov.
 • pre premietanie pri dennom svetle je potrebné použiť aspoň 2700 ANSI.
 • pre premietanie v prítmí postačuje 2000 ANSI.

 

Aké sú náklady na prevádzku?

Náklady na prevádzku ovplyvňujú najmä dva faktory, ktoré by ste nemali prehliadnuť a ktoré môžu byť často dôležitejšie, ako cena projektoru samotného.

Spotreba projektora pri prevádzke. Keďže projektor kupujete s plánom na jeho maximálne využitie, spotreba môže mať veľký vplyv na prevádzkové náklady.

Cena náhradnej lampy, ktorá má obmedzenú životnosť. Tá sa pohybuje od 2000 až 4000 hodín prevádzky a závisí od technológie, modelu projektora a režimu jeho prevádzky (tzv. eco mód). Cena sa pohybuje v širokom rozpätí od 90€ - 400€. Preto sa o cenách náhradných lámp treba informovať ešte pred zakúpením projektora.

Aké ďalšie vlastnosti možno požadovať?

Pri kúpe projektora je dobre zistiť si prípadne aj iné vlastnosti ako napríklad:

 • počet a typy vstupných a výstupných portov
 • možnosti pripojenia (VGA alebo HDMI)
 • vstavaný reproduktor a jeho výkon