Čo potrebujem pre používanie interaktívnej tabule ?

iwb scheme

Aj keď pojem interaktívnej výuky ešte stále občas vzbudzuje rešpekt a obavu učiteľov z jej používania, treba otvorene povedať, že sa v podstate nejedná o nič iné ako premietanie obsahu obrazovky na stenu a ovládanie počítačového kurzora pomocou prsta podobne ako to robíme pomocou myši na stole.

Takže čo vlastne potrebujeme pre interaktívnu výuku ?
  1. vhodný projektor
  2. interaktívnu tabuľu
  3. bežný počítač alebo notebook
  4. programy vhodné pre interaktívnu výuku

Načo projektor ?

Funkciu projektora je všeobecne známa a asi nemá zmysel hlbšie ju rozoberať. Jeho úlohou je premietnuť zväčšený obraz z obrazovky nášho počítača na stenu tak, aby ho všetci prítomní mohli vidieť súčasne. Jeho funkcia pri interaktívnej zostave je úplne rovnaká a to bez obhľadu na to aký typ projektora zvolíte. Rozdiel je len v komforte a ergonómii, ktoré prinášajú projektory špecializované na interaktívnu výuku.

Načo interaktívna tabuľa ?

Ako sme už v úvode naznačili, interaktívna tabuľa nie je nič viac ako kombinácia premietacej plochy a snímača polohy kurzora. Podobne ako obyčajná počítačová myška, pripája sa aj tabuľa k počítaču prostredníctvom USB káblika a plní úplne rovnakú funkciu ako jej menšia kolegyňa. Nič viac, nič menej. Žiadne iné káble, žiadne iné funkcie. Takmer :).

iwb calibrateJediná drobná komplikácia je, že počítač ani tabuľa netušia ako je projektor nasmerovaný a kde presne sa premietaný obraz na tabuli nachádza. Preto je pred začatím používania tabule potrebné urobiť nastavenie.
Jedná sa o veľmi jednoduchý úkon, pri ktorom počítač na plochu premietne 4 body (krížiky), na ktoré ukážete prstom. Na základe tohto úkonu počítač získa predstavu o tom kde sa nachádza obraz.

Aký počítač ?

Kedže tabuľa sa k počítaču pripája ako bežná myška cez USB konektor, ani nároky na použitý počítač nie sú nijak obmedzujúce a k tabuli je možné pripojiť takmer akýkoľvek počítač, ktorý má aspoň jeden voľný USB port a má možnosť pripojiť externý monitor/projektor. To dnes spĺňajú takmer všetky počítače alebo notebooky. Použitie samotnej tabule nemá žiadny vplyv na výkon počítača.

Aké programy je možné použiť ?

iwb softwarePretože projektor "len" premieta obraz z Vášho monitora na stenu a tabuľa "len" plní funkciu myši, obecne je možné povedať, že na interaktívnu výuku môžete používať akékoľvek programy, ktoré Vám pobežia na Vašom počítači pod Windows.
V praxi sú však určité praktické obmedzenia, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere vhodných programov. Treba si uvedomiť, že používanie interaktívnej tabule je svojím ovládaním bližšie k používaniu dotykových telefónov alebo tabletov. Na rozdiel od bežného počítača, nemáme pri tabuli možnosť používať klávesnicu (ak nechceme "odskakovať" od tabule k počítaču a späť). Preto programy špecializované na používanie interaktívnej tabule sú navrhnuté tak, aby ich používanie nevyžadovalo vstupy z klávesnice.


Montáž na stenu alebo posuvný stojan ?

Pre umiestnenie interaktívnej tabule prichádzajú zvyčajne do úvahy niektoré z nasledujúcich riešení ?
  1. pevná montáž na stenu bez možnosti posúvania
  2. montáž na stenu s možnosťou posúvania hore-dolu
  3. mobilný stojan bez projektora
  4. mobilný stojan s projektorom

iwb fix ust 1Pevná montáž na stenu bez posuvu

Najčastejším a najlacnejším spôsobom pre umiestnenia tabule je jej pevné uchytenie na stenu. Konzoly pre jej montáž sú už v cene tabule a preto sa jedná o najekonomickejšie a vo väčšine prípadov aj úplne postačujúce riešenie. Pri vhodne zvolenej veľkosti tabule a správnej výške jej umiestnenia nie je zvyčajne problémom obsiahnuť celú aktívnu plochu.

iwb mov 1Montáž s posuvom hore-dolu

Tento typ montáže je výhodný tam, kde ju obsluhujú osoby s výrazne rozdielnou výškou (napr. materské školy alebo 1.stupeň ZŠ : učiteľ vs. malé deti). Tabuľa je na stene upevnená prostredníctvom špeciálneho mechanizmu tak, aby sa spolu s tabuľou pohyboval aj projektor. Tým je zaistené, že sa poloha obrazu na tabuli nemení a nie je nutné manipulovať s jeho nastavením a kalibráciou. Navyše tento typ montáže obsahuje mechanizmus, ktorý vyvažuje jej pohyb tak aby bol dostatočne ľahký ale stabilný.


iwb mob 1Mobilný stojan s projektorom

Ďalšie obľúbené umiestenie tabule je na mobilný stojan spolu s projektorom. Umožňuje jej presúvanie po triede a v nutnom prípade aj medzi miestnosťami. Jeho výhody sú zrejmé z obrázka. Na druhej strane treba vziať do úvahy aj hmotnosť takéhoto riešenia a to či miestnosti nemajú vo dverách prahy, ktoré by bolo treba prekonávať. Navyše cena stojana zvyšuje cenu celej zostavy.Mobilný stojan bez projektora

IWB82 standU tohto typu je tabuľa umiestnená na ľahkom mobilnom stojane bez projektora. Takéto riešenie je vhodné napr. do tried, kde nie je možné tabuľu umiestniť na stenu (napr. málo miesta) alebo tam, kde je projektor pevne nainštalovaný na strope. Umožňuje jednoduché presúvanie tabule, ale keďže poloha projektora voči tabuli pri presúvaní nie je fixovaná, po každom presunutí je nutné obraz nakalibrovať. Jedná sa však o pomerne lacné a dostupné riešenie.Aký projektor zvoliť ?

Voľbe projektora a ich vlastnostiam sa detailnejšie venujeme v samostatnom článku "Výber správneho projektora".

Porovnanie použitia projektora s krátkou a ultrakrátkou projekciou. Vo všeobecnosti jednoznačne doporučujeme používať k interaktívnym tabuliam projektory s krátkou alebo ešte lepšie s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou.
Dôvodom je ergonómia pri ich každodennom používaní. Tienenie a oslepovanie z nevhodne umiestneného projektora zvyčajne nevyváži úsporu pri investícii do kvalitného projektora.
Použitie staršieho prenosného projektora s klasickou projekciou je samozrejme možné a môže byť riešením v prípade nedostatku finančných prostriedkov, ale pri kúpe nového projektora pre interaktívnu výuku ho určite nedoporučujeme.